• Главная
 • Чем вооружен имплантолог?
 • "Мостовидні протези". Автор Глушко Олексій Сергійович

  Просмотров: 1460

  ID 82  Незнімні мостовидні протези. Загальне поняття, складові елементи, свідчення. Мостовидні протези є самим древнім видом конструкцій зубних протезів, знайденних при розкопках старовинних пам'ятників і гробниць. Між цими древніми конструкціями і сучасними мостовидними протезами лежить довгий шлях розвитку і удосконалення, і на перший погляд, здавалося б, неможливо їх порівнювати або навіть шукати між ними який-небудь зв'язок. Проте в основі цих конструкцій лежить один і той же принцип зміцнення. Примітивними древніми протезами були кільця на природних зубах, до яких кріпилися (зазвичай нитками) штучні зуби, трупні або виточені із слонової кісті, а інколи навіть з міцних порід дерева.

  Мостовидні протези застосовуються зазвичай при заміщенні дефектів зубного ряду з метою відновлення функції жування і мови, попередження деформацій зубних рядів, патологічного стирання, перевантаження зубів, що залишилися, і так далі

  мостовидный протез. Схематический вид

  Мостовидні протези класифікують по різних ознаках: за матеріалом (металеві, пластмасові

  фарфорові і комбіновані); по характеру кріплення (незнімні і знімні); по методу виготовлення (паяні і суцільнолиті); по конструкції (цілісні і складені); по відношенню проміжної частки до альвеолярного відростка (дотичні і промивні); по розташуванню опорних зубів (з двосторонньою опорою і однобічною - консольні); по конструкції опорної частки протеза (різні види коронок, напівкоронки, вкладки, штифтові зуби і їх поєднання).

  Окрім позитивних якостей, мостовидні протези мають наступні недоліки: 1) необхідність препарування зубів під опорні елементи; 2) можливість функціонального перевантаження пародонту зубів при неправильному виборі конструкції; 3) дратівлива дія штучної коронки на краєвий пародонт; 4) незадовільні естетичні якості; 5) утруднення гігієнічного догляду за протезом у зв'язку з незнімною конструкції.

  Показання до застосування мостовидних протезів при ортопедичному лікуванні хворих з дефектами зубних рядів і вибір їх конструкції визначаються в основному наступними чинниками: величиною і топографією дефекту, його локалізацією і характером, тобто кінцевий або включений, станом твердих тканин і періодонта опорних зубів і їх антагоністів, а також оклюзійними взаєминами.

  дефекти зубних рядів умовно прийнято ділити на малі - за відсутності на щелепі від 1 до Із зубів, середні - за відсутності від 4 до б зубів і великі - за відсутності більш би зубів. Питання про заміщення малих дефектів в області бічних зубів і донині залишається спірним, як це видно з наведеного вище опису.

  Необхідність заміщення одного відсутнього зуба вирішується не лише залежно від величини дефекту, але і від його локалізації. Так, якщо у людини відсутній передній зуб, то на перший план виступають естетичні свідчення, і незалежно від віку необхідне невідкладне протезування. Методом вибору можуть служити імплантати, незнімні мостовідні протези, часткові знімні пластинкові, у тому числі і з металевим базисом.

  Якщо планується незнімний мостовидний протез, то лікарці належить вирішити досить важку проблему про характер опорних елементів. У тих випадках, коли коронки зубів, що обмежують дефект, неповноцінні, тобто мають порушену анатомічну форму (пломбовані, депульповані, значно стерті, мають відколи, клиновидні дефекти і ін.) і немає протипоказань, слід лікувати звичайними мостовидними пластмасовими, металопластмассовими або металлокерамічними протезами з опорою у вигляді коронок.

  Можливість лікування мостовидними протезами ґрунтується на загальнобіологічному положенні про наявність в тканинах і органах людини фізіологічних резервів. Це дозволило висунути концепцію про «резервні сили пародонта<>, яка знаходить підтвердження при аналізі результатів дослідження витривалості пародонту до тиску - гнатодинамометрії. Межа витривалості пародонту до тиску - порогові навантаження, збільшення яких приводить до виникнення болю, рівний для премоляров 40-50 кг, для моляров - 60-75 кг.

  Показаннями до застосування незнімних протезів служать включені дефекти зубного ряду, тобто обмежені з двох сторін зубами. Залежно від протяжності і топографії дефекта (кількість видалених зубів і функціональна цінність тих, що збереглися) визначають можливість використання незнімних зубних протезів. Незнімні зубні протези застосовують для лікування в наступних випадках: 1) втрата одного-чотирьох різців; 2) втрата ікла; 3) втрата премоляра або премолярів; 4) втрата двох премоляров і першого моляра; 5) допустимо при втраті на одній стороні щелепи два премоляров, першого і другого моляров при збереженому і добре розвиненому третьому молярі. Протипоказане застосування незнімного мостовидного протеза такої протяжності за наявності рудиментарного третього моляра, з погано розвиненою кореневою системою. У цих випадках необхідно заміщати дефект знімним протезом.

  вид до изготовления мостовидного протезапрепарированные опорные зубы

  зафиксированный мостовидный протез

  Включені дефекти не завжди є свідченням до виготовлення незнімних видів протезів. Наприклад, відсутність ікла, двох премолярів і моляра на одній або двох сторонах щелепи також вважається за включений дефект. Проте при таких протяжних дефектах застосування незнімних видів протезів протипоказане.

  При дефектах, розташованих в передньому відділі зубного ряду, мостовидні протези показані навіть при втраті всіх 4 різців за умови, звичайно, збереженню пародонту іклів. Різний підхід до протезування при дефектах переднього і бічних ділянок зубної дуги пояснюється особливостями функцій цих зубів. Передні зуби, як відомо, пристосовані до відкусування їжі. Зусилля, яке виникає при цьому, менше зусилля, що розвивається на бічних зубах, і воно передається по довгій осі зуба, тобто сприятливіше. Тому ікла, будучи опорою, не будуть випробовувати функціонального перевантаження.

  Особливу роль в розвитку функціонального перевантаження грають порушення оклюзійних взаємин мостовидного протеза з антагонуючими зубами. При ковтанні, коли зуби змикаються в положенні центральної оклюзії, вся сила жувальної мускулатури, що скорочується, падатиме на крапки, що підвищують прикус. Точкове вогнище травматичної оклюзії небезпечне для природного антагоніста, який виявляється в особливо невигідних умовах.

  Само собою зрозуміло, що в цю таблицю слід внести поправочний коефіцієнт, виходячи з клінічних особливостей, які можуть розширити покази до мостовидних протезів або звузити їх. До цих клінічних особливостей відносяться: стан періодонта, ступінь атрофії альвеолярного відростка, ступінь рухливості опорного зуба.

  Рішення питання про використання зубів як опора для мостовидного протеза повинне здійснюватися тільки після ретельного клінічного і рентгенологічного вивчення стану пародонту зубів. Рентгенологічне дослідження обов'язкове в тих випадках, коли є підозріння на ураження пародонту, тобто за наявності ускладнень карієсу, пломбованих порожнин, переважання висоти клінічної коронки над анатомічній, патологічній рухливості зубів, наявності зубодесневих кишень. Зуби з хронічними верхівковими періодонтитами не можуть бути використані як опора, якщо канали їх не запломбовані або не усунено вогнище хронічного запалення.

  Наявність по краях дефекту зубів з ослабленим пародонтом (тобто при їх рухливості або атрофії кісткової тканини) є відносним протипоказанням для використання їх під опору. У цих випадках мостовидний протез не лише заміщатиме дефект в ділянці відсутніх зубів, але є одночасно і шинуючим апаратом для опорних зубів. Наприклад, за відсутності 156 зубів дефект має бути заміщений мостовидним протезом з опорою на 41, але якщо сьомий зуб рухомий або є помітна атрофія стінок його альвеоли, мостовидний протез повинен фіксуватися на 14хх78.

  Клінічні і лабораторні етапи виготовлення паяних мостовидних протезів

  Після постановки діагнозу і вибору конструкції протеза починається препарування опорних зубів під коронки. Препарування проводиться під анестезією, свідчення до якої при даному виді протезування зустрічаються частіше, оскільки в більшості випадків опорні зуби не уражені карієсом (інтактні) і мають виражену анатомічну форму.

  Препарування опорних зубів для мостовидного протеза проводять по тих же правилах і в тій же послідовності, що і препарування зубів для одиночних коронок. Об'єм тканин, що знімаються, залежить від вибраного за узгодженням з хворим виду штучної коронки. Особливістю препарування опорних зубів для мостовидного протеза є необхідність забезпечити паралельність всіх отримуваних куксою коронок між собою. Це зобов'язало лікарку визначити основну вісь введення протеза, зазвичай по зубу, що найбільш вертикально стоїть, і вести обробку всіх зубів так, щоб вони були паралельні цій осі. Потім, розташувавши ріжучий інструмент паралельно вибраної осі і не змінюючи його нахилу, проводять препарування стінки, зверненої до дефекту, другого зуба. Аналогічно поступають і е іншими поверхнями. За відсутності паралельності опорних зубів мостовидний протез накладатиметься із зусиллям, а при сильному нахилі зубів його і зовсім не удається накласти. Протез, накладений із зусиллям, викликає нахил зубів у бік дефекту. Виникаючий травматичний періодонтит в легких випадках викликає відчуття незручності, у важких - біль. При великому нахилі опорних зубів для додання ним паралельності доводиться зішліфовувати значний шар тканин зуба, У ряді випадків це можна зробити тільки після депульпування. При різко виражених нахилах зубів, особливо нижнього другого моляра, слід відмовитися від протезування звичайним мостовидним протезом і застосувати іншу спеціальну конструкцію.

  Після того, як буде закінчено препарування зубів, знімають відбитки з обох щелеп. Один з них є робочим, інший - допоміжним, можуть бути обидва робітниками. Робочий відбиток повинен точно відображувати зуби, їх шийки, ріжучі краї і жувальні поверхні, альвеолярний відросток в області дефекту. Допоміжне відтиснення повинне мати відбитки зубного ряду, особливо ріжучі краї передніх і жувальну поверхню бічних зубів. Отриманням відбитків закінчується перший клінічний етап. По відтисненнях відливають моделі, складають їх в положенні центральної оклюзії по ознаках, характерних для кожного виду прикусу або за допомогою воскових шаблонів, Спосіб визначення центральної оклюзії залежить від конкретної клінічної картини, протяжності і топографії дефекту. Залежно від способу визначення центральної оклюзії може мінятися кількість клінічних і лабораторних етапів.

  Після визначення центральної оклюзії гіпсові моделі закріплюють в цьому положенні шляхом скріплення міцною ниткою (тонким мотузком) або склеюють за допомогою сірників, підливаючи їх киплячою воском до гіпсу цоколя. Зафіксовані моделі гіпсують в оклюдатор (краще в артикулятор).

  Загіпсовка моделей в окляюдатор. Металевий оклюдатор складається з двох дуг: нижньої і верхньої; задні  кінці нижньої дуги зігнуті під кутом в 100-110 градусов. Ці дуги сполучені За допомогою Знімного поперечного стрижня, який вставляється в отвори, наявні в дугах. На задній частці нижньої дуги знаходиться майданчик, на який спирається вертикальний стрижень Верхньої дуги. Моделі закріплюють в оклюдаторі за допомогою гіпсу, причому верхня модель прикріпляється до верхньої дуги, а нижня - до нижньої (мал. 277). Це найбільш проста конструкція.

  Істотним недоліком шарнірного оклюдатора є те, що їм можна користуватися для відтворення тільки вертикальних рухів, тим часом при постановці штучних зубів на моделях облік горизонтальних рухів нижньої щелепи має велике значення. Надлишки гіпсу зрізують з моделей так, щоб штифт висоти оклюдатора упирався в майданчик, він не повинен перешкоджати зімкненню і розмиканню оклюдатора і повинен зберігати міжальвеолярну висоту при центральній оклюзії. Після підготовки моделей замішують гіпс, накладають його на гладку поверхню і занурюють в нього нижню раму оклюдатора (мал. 278). Потім додають невеликий шар гіпсу і на нього перешкодять закріплені моделі. Шпателем загладжують гіпс по всьому колу моделі. Надалі шари гіпсу накладають на модель верхньої щелепи і опускають верхню раму оклюдатора. При цьому штифт висоти повинен щільно прилітати до майданчика оклюдатора. Гіпс порівнюють так, щоб він покривав рівним шаром раму оклюдатора і модель.

  Після загіпсовки моделей в оклюдатор проводиться моделювання кукси всіх опорних зубів, виготовлення штампів гіпсових і металевих, штампування опорних коронок. На цьому закінчується перший лабораторний етап. Коронки інколи вибілюються (але не поліруються), а частіше в чорному вигляді (з окалиною) відправляються в клініку, де проводиться другий або третій (залежно від способу визначення центральної оклюзії) клінічний етап. Останній складається з тієї, що припасувала опорних коронок, перевірки центральної оклюзії і отриманні відбитку разом з коронкамі для виготовлення проміжної частки мостовидного протеза.

  Після отримання відтиснення (зліпка) знімаються всі опорні коронки і відправляються в лабораторію. Слід зазначити, що в разі отримання гіпсового зліпка всі опорні або частка коронок можуть зніматися разом із зліпком і залишитися в нім, як це представлено на мал. 279. Їх не треба витягувати, а разом з останніми відправити до лабораторії. Якщо протез робиться на дві щелепи, то отримують два робітників відтиснення, якщо на одну, то один робітник, а допоміжна модель вже є.

  Після проведення другого (третього) клінічного етапу технік отримує відбиток разом з коронками, що припасували. Якщо зліпок з гіпсу, то його ретельно збирають і склеюють.

  Склеювання зліпка і виготовлення моделей. При склеюванні зліпка коронки ретельно встановлюють в їх ложі, стеж за тим, щоб вони щільно прилягали не лише до дна, але і в області країв осередку. Якщо коронка не буде доведена до дна осередку, вона опиниться поза контактом з антагоністами. Особливо обережно слід вкладати коронку в осередок, якщо шар гіпсу на її дні тонкий. При сильному натисканні можна розкришити гіпс і продавити коронку глибше. В цьому випадку коронка виявиться вищою за сусідні зуби і при зімкненні артикулятора контакт буде тільки на цій коронці. Особливо необхідно стежити, щоб коронка не обернулася в зліпку навколо своєї осі.

  Якщо коронку важко ввести в зліпок, то краще вийняти цю ділянку з ложки, роз'єднати шматки, в більший з них вставити коронку, після цього під'єднати до нього менший і вставити їх в ложку. Зліпок склеюють звичайним способом, коронки ж необхідно приклеїти до гіпсу сильно розігрітим воском, нанесеним на одну з ділянок краю коронки.

  Це робиться з метою запобігання зсуву коронок при відливанні моделі. Всередину коронок необхідно також налити (приблизно на 1/з) віск і вставити в центрі невеликі штифтики (дерев'яні, можна з розламаних сірників) для того, щоб згодом короiiки можна було легко зняти з моделі; штифтики оберігають гіпс в цих ділянках від поломки.

  Віск всередину коронок не наливають лише у разі, коли готується коронка з облицюванням. Модель відливають, заздалегідь помістивши гіпсовий зліпок у воду до насичення, і звільняють від шматків зліпка звичайним способом, складають з моделлю антагонуючої щелепи і загіпсовують в оклюдатор, краще в артикулятор.

  Після закріплення моделей в артикуляторі приступають до моделювання проміжної частки мостовидного протеза. В області жувальних зубів, незамітних при посмішці, доцільно зробити литу металеву конструкцію проміжної частки протеза, в області передніх зубів, а інколи і премолярів моделюють комбіновану конструкцію, що складається з металевої основи і пластмаси.

  До форми проміжної частки мостовидного протеза пред'являють певні вимоги (мал. 280).  Виготовлення проміжної частки.

  Проміжок між коронками заповнюють валиком, виготовленим з шкарпетки, якщо немає стандартних заводських заготовок. Валик має бути декілька вище і ширше за коронки. Встановивши валик, змикають моделі, завдяки чому на валику отримують відбиток антагоністів. З валика шпателем моделюють зуби, для чого спочатку видаляють надлишки шкарпетки так, щоб ширина валика дорівнювала ширині сусідніх зубів (мал. 281). Потім його розмічають (мал. 281 в) відповідно кількості відсутніх зубів і, нарешті, приступають до моделювання кожного зуба, створюючи відповідну анатомічну форму на вестибулярній і жувальній поверхні для премолярів і молярів і вестибулярній, ріжучій і оральній поверхні для фронтальних зубів. З орального боку різкого розмежування в переходах від одного зуба до іншого не роблять щоб уникнути травмування слизової оболонки язика. Навпаки, ця поверхня повинна мати закруглену форму.

  Моделюванню жувальної поверхні має бути приділене велика увага. Неправильне моделювання може служити причиною загибелі опорних зубів або зубіва нтагоністов із-за їх перевантаження при рухах нижньої щелепи. Горби жувальних зубів мають бути закруглені, не різко виражені і не створювати блокуючих ділянок при русі щелепи. Різко виступаючі горби як на коронках, так і на тілі мостовидного протеза створюють концентрацію жувального тиску при пережовуванні їжі і підсилюють тим самим шкідливу дію горизонтального навантаження на періодонт зубів.

  Коли сторона коронка, обернена до дефекту, має незначну висоту, від тіла мостовидного протеза на язичну сторону цієї коронки необхідно відвести відросток. Це дозволяє збільшити поверхню з'єднання коронки з тілом протеза і запобігти його відриву при користуванні цим протезом. Кращим варіантом в цьому випадку є оклюзійна накладка, викладена на жувальну поверхню коронки. Технік при моделюванні коронки не моделює жувальну поверхню - вона створюється при моделюванні проміжної частини і відливається разом з коронкою.  Закінчивши моделювання вестибулярної, жувальної і язичної поверхонь, приступають до оформлення сторони, направленої до ясен. Для цього гострим шпателем зрізають віск під кутом до вестибулярної поверхні, відступивши від місця переходу жувальної поверхні в язичну на 2-4 мм. Віск зрізають до тих пір, поки не з'єднають цю поверхню з вестибулярною поверхнею. Потім, охолоди у воск, знімають його з моделі. Якщо тіло протеза готують за типом промивного, то оральну сторону зрізають додатково в руках, згладжуючи так, щоб отримати форму, вказану на мал. 281 е. Заготовлену таким чином воскову композицію тіла мостовидного протеза направляють в ливарню.

  У поперечному перетині форма проміжної частки протеза нагадує трикутник. По приводу сідловидної форми думки розходяться. Ще в 1947 р. Б.Н. Бивін вважав за можливе застосування сідловидної проміжної частки тільки в знімних мостовидних або дугових протезах із-за небезпеки утворення пролежнів на слизистій оболонці. Проте останніми роками, у зв'язку з впровадженням високоестетичних металокерамічних конструкцій, з'явилися прихильники використання в них сідловидної форми тіла протеза (мал. 282).

  Причиною останнього є те, що, не дивлячись на індиферентність облицювального матеріалу, сідловидна форма, як будь-яка увігнута поверхня, обернена до слизистої оболонки, сприяє механічному скупченню їжі і не забезпечує достатнього самоочищення

  Заміна воскової репродукції проміжної частки мостовидного протеза методом литва. Відливання деталей зубного протеза відрізняється від заводського способу тим, що воскова модель виплавляється, після чого залишається точна форма майбутньої металевої деталі протеза. інша відмінність полягає в тому, що кількість металу, що розплавляється, тут трохи, тому метал не може заповнити форму через свій власний тягар.

  для отримання металевих деталей за допомогою литва використовують два методи: 1) метод литва по моделях, що виплавляються, з моделювального воску у формах з вогнетривкого матеріалу; 2) метод литва на вогнетривких моделях, поміщених у форми з вогнетривкого Матеріалу.

  Процес литва включає ряд послідовних операцій: 1) виготовлення воскових моделей деталей (в разі литва на вогнетривких моделях - попереднє отримання таких): 2) установка литникоутворюючих штифтів в створення системи літника: 3) покриття моделей огне- 1 наполегливим шаром; 4) формування моделі вогнетривкою масою в муфті; 5) виплавлення воску; б) сушка у випалення форми:

  7) плавка сплаву; 8) литво сплаву; 9) звільнення деталей від вогнетривкої маси і літників.  У литві зубопротезних деталей найважливішим питанням є боротьба з усадкою сплавів і воскових композицій. Цьому підпорядковані всі проміжні операції: зменшення усадкм воскових композицій, створення спеціальних компенсаційних формувальних мас, система і характер літників і методи плавлення сплавів.

  Всі воскові композиції, а також сплави металів при переході з рідкого стану в тверде зменшуються в об'ємі, тобто дають усадку. У воскових композицій вона складає 0,5-2%, у сплавів - наступна: неіржавіюча сталь - 2,1-2,25%; золоті сплави - 1,25% (у сплавів золота з платиною - декілька менша), срібно-паладієві сплави до 2%.

  Усадка воскових композицій зменшується шляхом створення сумішей з введенням карнаубского, монтанового і інших восків, а також моделюванням деталей не з розплавленої суміші, а з розм'якшеної. Усадку сплавів компенсують за допомогою спеціальних компенсаційних мас, які мають подвійний коефіцієнт розширення: розширення в процесі твердіння (0,8-1%) і властиве всім тілам теплове розширення при нагріванні (0,6-0,75%). Чим більше удається зрівноважити відсоток усадки воскових сумішей і сплавів металів розширенням формоутворюючих мас, тим точніше і якісно виходить литво.

  Отримання воскових моделей зубопротезних деталей описане в різних розділах даного підручника, оскільки моделювання їх специфічна для різних конструкцій протезів. Весь процес литва викладений в строгій послідовності, з розкриттям всіх маніпуляцій і вживаних засобів для компенсації усадки сплавів.  Обробка відлитих металевих деталей.

  Після процесу литва опоку охолоджують на повітрі, різнотовщинні і крупні деталі перешкодять в муфельні печі і охолоджують разом з нею. Потім обережно видаляють гіпсовим ножем або (з маленьких опок) видавлюють формоутворюючу масу і звільняють від неї відлиті деталі. При литві деталей з неіржавіючої став і доводиться інколи спостерігати достатньо щільне припікання першого вогнетривкого шару до металу. У таких випадках очищення деталей проводять розчином кислоти або лугу, ультразвуком в спеціальній ванні або за допомогою піскоструминного апарату.

  Очищення деталей із золота від залишків формувальної маси проводиться повторним нагрівом деталі паяльним апаратом і охолоджуванням в розчині соляної кислоти. Потім приступають до обробки відлитої деталі. Це необхідно в разі виявлення на поверхні нерівностей, шорхуватостей, надлишку металу.

  Обробку починають з видалення литників. У сталевих і хромокобальтових деталей це проводиться на моторі карборундовим диском, а також за допомогою карборундових каменів і металевих борів, бажано твердосплавних. Обробкою каменями і борами досягають рівної поверхні.  Загіпсовка мостовидного протеза для спайки.

  Проміжну частку мостовидного протеза можна спаяти з коронками безпосередньо на моделі або без неї.

  У першому випадку проміжну частку скріплюють з коронками липким воском у вогнетривку суміш гіпсу з пемзою, піском так, щоб жувальні поверхні коронок і литих зубів залишалися відкритими (коронки при цьому не мають бути залиті воском зсередини до відливання моделі). Такий спосіб частіше знаходить застосування при спайці золотих мостоподібних протезів, оскільки при цьому не вимагається такого сильного нагріву, як при паянні стали.

  Якщо мостоподібний протез має бути спаяний без моделі, то коронки злегка підігрівають вад полум'ям пальника, щоб віск, яким вони були заповнені, розм'якшився і їх можна було б зняти з моделі. Коронки і модель очищають від залишків воску. Поверхні, що спаюються, мають бути чистими, без окалини, жирного нальоту, інакше творення буде утрудненим. Коронки і литі зуби знов встановлюють на моделі і скріплюють липким воском.

  Перед цим гіпсовим зубам, з яких були зняті коронки, надають таку форму (частіше всього конусну), щоб весь мостовидний протез після склеювання вільно знімався з моделі. У ріжучі краї і бугри жувальних поверхонь золотих коронок наливають припій, якщо це не було зроблене раніше.

  Модель добре змочують водою або змащують маслом ділянку, де готують протез, перешкодять на модель коронки і встановлюють проміжну частку. Потім невеликий порiiієй добре розплавленим воском, нанесеної на місця зіткнення деталей з боку язика, склеюють їх. Поки віск не затвердів, змикають оклюдатор і встановлюють проміжну частку точно по відношенню до антагоністів.

  У мостовидних протезів великої протяжності всі деталі необхідно додатково скріпляти зігнутим по формі і прикріпленим з язикового боку металевим дротом. Дріт ретельно приклеюють воском по всій протяжності мостовидного протеза. Охолодивши н воді віск, обережно знімають мостовидний протез з моделі і гіпсують у вогнетривкій масі.  Гипсовка потрібна для фіксації часток протеза перед паянням. для цієї мети уживається гіпс з добавлеiієм пемзи, мармурового пилу, піску, оскільки чистий гіпс не витримає нагріву до високої температури і порепається. для гипсовки сталевих протезів користуються інколи масою Цитрину (суміш корундового «мінутника» з гіпсом). Мінутник означає ступінь дисперсності корунда, тобто це та частка його, яка просівається через певне сито протягом однієї хвилини.

  Протез занурюють в невелику кількість вогнетривкої маси зовнішньою і жувальною поверхнею вниз. Масою заповнюють коронки і покривають внутрішню поверхню литих зубів, залишаючи відкритими місця спаю.

  Зручний і інший спосіб гипсовки. Склеєний липким воском протез встановлюють на невеликій порції розведення гіпсової маси, залишивши відкритою частку жувальних поверхонь коронок і литих зубів, щоб місця спаю були доступні для проникнення полум'я паяльного апарату з усіх боків (мал. 292).

  Після твердіння маси і обрізання її надлишків віск виплавляють струменем киплячої води, щоб повністю знежирити спаювані поверхні, і змащують місця, що підлягають спайці, бурою, змішаною з водою у вигляді густої кашки. Потім загіпсовані протез встановлюють ва підставці над полум'ям пальника для просушування. Просушувати масу треба на слабому вогні, краще на азбестовій прокладці, щоб уникнути утворення тріщин.

  для з'єднання деталей, що спаюються, перед спайкою, окрім липкого воску, запропонований метод точкового електрозварювання за допомогою спеціального апарата. Зачищення від окалини поверхні, що спаюються, сталевих і хромокобальтових протезів поміщають на робочу модель, До двох ділянок підводять електроди і включають струм на дуже короткий період (краще з реле часу). На контактуючих поверхнях проходить точкова сварка, що дозволяє проводити в подальшому паяння деталей без гипсовки.  Вибілювання

  При будь-якому нагріванні металу відкритим полум'ям під дією кисню він покриваєтся окисною плівкою - окалиною. для продовження роботи з таким металом необхідно видалити з його поверхні окалину. Речовини для розчинення окалини, називаються відбілами, а сам процес зняття окалини – відбілюванням.

  Відбіли підбирають з таким розрахунком, щоб вони добре розчиняли окалину і якомога менше діяли на метал. Якщо неможливо отримати такий відбіл, обмежують час знаходження в нім металу з тим, щоб відбіл подіяв тільки на окалину. До таких відносяться отбели для неіржавіючої сталі. Відбілом для срібних сплавів служить 96° спирт, відбілом для золотих сплавів - 40-50% розчин соляної кислоти. Для вибілювання в цих розчинах виріб нагрівають до червоного і опускають в розчин.

  Неіржавіюча сталь при термічній обробці покривається товстим шаром окисної плівки, для зняття якої потрібні сильні хімічні розчини, що складаються з соляної, сірчаної кислоти (таблиця. 19). Технікові рекомендується користуватися одним з цих розчинів, знати режим вибілювання і дотримуватися його.

  Для вибілювання виріб занурюють в нагрітий до кипіння розчин і кип'ятять близько 1 хв. Після цього протез витягують з розчину, промивають у воді і обтирають від окалини. Вибілювання, особливо в розчинах 1в1 і 3, повинне проводитися з обережністю, оскільки одночасно відбувається розчинення стали. При складанні розчинів слід пам'ятати одне з важливих правил техніки безпеки: сірчану кислоту лити у воду, а не навпаки.

  Після відбілювання і обробок протеза його шліфують різними кругами, фільцами, жорсткими і м'якими щітками. Після цього полірують, використовуючи різні пасти залежно від матеріалу, з якого виготовлений мостовидний протез.

  На цьому закінчується останній лабораторний етап виготовлення мостовидного паяного протеза. Після поліровки протез промивають водою з милом, потім спиртом і відправляють в клініку для накладення і фіксації протеза в попрожнині рота.  Накладення і фіксація мостовидного протеза

  Останній клінічний етап полягає в зміцненні мостовидного протеза на опорних зубах. Цей етап є вельми відповідальним. Не дивлячись на ретельну підготовку опорних зубів і припасувала коронок в порожнині рота, мостовидний протез не завжди удається накласти унаслідок дрібних неточностей, що порушують паралельність опорних зубів.

  Протез повинен вільно накладатися на своє місце, не упиратися в ту або іншу частку на опорних пунктах, не зволікаючи і не розсовуючи зубів, між якими він знаходиться.

  Це надзвичайно важливо, оскільки інакше зуби ці травмуються. Ось чому не слід з силою накладати мостовидні протези, а краще зішліфовувати перешкоджаючі частки на опорних зубах.

  Як коронки, так і інші опорні елементи заздалегідь мають добре припасувати до своїх опорним пунктам ще в час примірки їх, але можуть статися деякі зміни положення їх при знятті відтиснення, і тоді вони не так ідеально сидять, як це було раніше, під час примірки. У таких випадках протез інколи навіть не накладається на своє місце. Інколи причиною того, що протез не накладається, може служити неправильна спайка часток протеза (зсув коронок). У таких випадках протез потрібне розпаяти, повторно зняти відбиток разом з коронками в роті і знов снаяти їх з тілом протеза, але вже по новому відбитку і моделях.

  Частки протеза, прилеглі до ясенних країв, не мають бути гострими, врізуватися і давити на м'які тканини, ранити їх. Ці скарги хворого часто залишають без уваги, оскільки гадають, що біль викликається в таких випадках при накладенні [Iротеза, через декілька днів пройде і все буде благополучно. І дійсно, вже через тиждень-дві хворі перестають відчувати зайві частки, які врізуються в ясна, але подразнення не зникає, і через той або інший проміжок часу, більший або менший, залежно від різних умов, настають такі явища, які вимагають негайного видалення проте:за. Після видалення протеза спостерігається така картина вся ділянка, займаний протезом, укрита виразками і кровоточить, сам протез покритий липким слизом і видає сморід. Всього цього можна уникнути при ретельній припасовці протеза в його опорних часток до опорних пунктів і ясенному краю, до якого він прилягає. Загалом, треба прийняти за правило, що коронка або мостовидпий протез винні вільно і безболісно накладатися на свої опорні пункти, біль не повинно відчуватися і при зімкненні щелеп.

  Мостовидний протез ні в якій своїй частці не повинен перешкоджати артикуляції. Якраз в цьому пункті найчастіше бувають серйозні упущення. річ у тому, що зазвичай як опора для протеза вибирають абсолютно здорові зуби, які надзвичайно чутливі до шліфовки. Тим часом жувальна поверхня опорних зубів має бути зішліфована на товщину коронки. Якщо взяти до уваги, що опорними зубами частіше служать моляри і бікуспідати, то стане ясно, що ці зуби, що володіють добре розвиненими горбами, не так легко обробити шліфовкою, якщо пульпа жвава. Це і є причиною нерідкого підвищення прикусу при мостовидних протезах. Необхідно вказати, що навіть саме незначне підвищення прикусу спричиняє за собою травму періодонта опорних зубів, оскільки вся сила тиску при цьому падає виключно на ці зуби, і вони врешті-решт розхитуються і стають чутливими при натисканні. Крім того, в місцях, де підвищений прикус, антагоністи протирають коронки до оголення жувальної поверхні зубів, що знову-таки шкідливо для них, утворюються місця, сприяючі затриманню харчових залишків, які збираються між коронкою і зубом, часто навіть з'являються болі від холоду і тепла.

  Коли протез наложений на опорні зуби, ще раз ретельно вивіряють оклюзію. Всі крапки, що заважають правив змиканню зубних рядів, усувають шляхом зішліфовки металу. Якщо хворий відчуває деяку незручність, то протез укріплюють штучним дентином і залишають в порожнині рота на 1-2 дні, після чого ці прояви повністю зникають. Якщо ж скарги не зникають, то необхідно ще раз перевірити оклюзію, довжину коронок, відношення штучних зубів до слизистої оболонки альвеолярного відростка.  Суцільнолитий мостовидний протез

  Суцільнолиті мостовидні протези набувають всього більшого поширення із-за ряду переваг, які вони мають порівняно з паяними. Відсутність припою додає каркасам цих протезів високу міцність, а можливість точного моделювання оклюзійної поверхні одночасно опорних коронок і проміжної частки робить їх ефективнішими у функціональному відношенні.

  До недоліків паяних мостовидних протезів відноситься потемніння лінії спайки, що особливо незручно при заміщенні дефектів переднього відділу зубного ряду. Запропоновані способи виготовлення протезів, в яких з'єднання проміжної частки з коронками здійснюється без припою. Усунення припою має і інше значення. Його окислення не байдуже для тканин і рідкої середи ротової порожнини. Штамповано-паяні протези фактично містять три види сплавів металів - метал коронки, припій і метал тіла протеза. Не дивлячись на приналежність їх до однієї групи сплавів (неіржавіюча сталь, золоті сплави), вони розрізняються по складу за рахунок компонентів, що лігують, і мають різну структуру. Ці чинники створюють умови для виникнення гальванічних струмів і виходу із сплавів мікроелементів хрому, нікелю, залоза і так далі Залежно від кислотно-основного стану слини індивідуума рівень виходу іонів і величина гальванічних струмів коливаються в широких межах. Чутливість до мікрострумів і нон металів різна і при користуванні такими протезами може виникнути одне з ускладнень - гальванізм, непереносимість металів або алергічна реакція. У зв'язку з вдосконаленням технології виготовлення мостовидних протезів і розробкою методів високоточного литва, в багатьох країнах відмовилися від застосування штамповано-паяних мостовидних протезів.

  Висока точність суцільнолитих мостовидвих протезів, постійне вдосконалення клінічних методик і технологічних процесів дозволили усунути побічна дія цих видів протезів, досягти тривалого лікувального ефекту.

  Методика отримання двухслойного зліпка дає можливість точно визначити рівень розташування краю коронки, його товщину і тим самим не порушувати фізіологічних процесів в яснах, в шарі прикріпленого епітелію, що виконує бар'єрну функцію. Процес моделювання воскової композиції і прецизійне литво у поєднанні з шаром фіксуючого цементу певної товщини забезпечують точний обхват шийки зуба і щільне прилягання до уступу. Поважно відзначити, що об'єм тканин зуба, що знімаються, під суцільнометалеві литі коронки майже не відрізняється від такого при застосуванні штампованих коронок. У ряді випадків він трохи збільшений за рахунок створення конусності кукси в 2-3° шляхом зішліфовування по периметру оклюзійної половини коронки. Цей кут закладений в діамантових борах. Суцільнолиті коронки застосовують в бічних ділянках зубного ряду, які не

  Автор:

  Имплантация зубов в Google+

  Бесплатная консультация по дентальной имплантологии

  проводится в Центральной стоматологической клинике МО Украины
  доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии УВМА,
  действительным членом ассоциации имплантологов Украины,
  руководителем ортопедической секции ассоциации имплантологов Украины -
  Пономаренко Виктором Олеговичем
  http://ponomarenko.kiev.ua

  Запись по телефону:
  (067) 507-26-18
  КИЕВ КУТУЗОВА УЛ. 14

  • Тысячи успешно установленных зубных имплантов!
  • Команда высококвалифицированных специалистов!
  • Самые последние технологии и оборудование!

  Популярные вопросы по имплантации зубов

  Имплантация зубов вопрос: Я боюсь что имплантат может травмировать нерв, правда ли это?

  Хирург имплантолог: Проникновение импланта в анатомические образования и их ранения- это практически невозможное явление. При нынешних технологиях и при правильном планировании имплантации это невозможно.

  I love schema.org.ua